ESPA sticker

ΤΟ ΕΡΓΟ

Σκοπός και στόχοι του έργου

Σκοπός του έργου είναι η διερεύνηση της βελτίωσης της απόδοσης Φ/Β εγκαταστάσεων μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής ενός καινοτόμου συστήματος ψύξης των Φ/Β πλαισίων που στηρίζεται στην επιφανειακή ροή φιλμ νερού, με απώτερη επιδίωξη την αύξηση της ενεργειακής παραγωγής των Φ/Β εγκαταστάσεων με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και οικονομικά βιώσιμο. Οι επιμέρους στόχοι του έργου περιλαμβάνουν:
• τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας και τη χρήση καινοτομίας με σκοπό την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας από τα Φ/Β μέσω του προτεινόμενου συστήματος ψύξης
• την επιτυχημένη ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση του συστήματος σε Φ/Β εγκατάσταση
• τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του κλάδου των φωτοβολταϊκών
• την αποτελεσματική διασύνδεση και συνεργασία του ερευνητικού δυναμικού της χώρας με τις εταιρίες.

Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου PVBOOSTING είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός καινοτόμου συστήματος ψύξης των Φ/Β πλαισίων, αξιοποιώντας την επιφανειακή ροή φιλμ νερού στην εμπρόσθια επιφάνεια, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Η βιομηχανική έρευνα που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός νέου, καινοτόμου προϊόντος το οποίο θα αντιμετωπίζει καίρια προβλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των Φ/Β εγκαταστάσεων και αφορούν τη βελτίωση της απόδοσης (λόγω ψύξης και καθαρισμού) και τη μείωση των απωλειών.
Το υπό ανάπτυξη σύστημα θα μελετηθεί σε θεωρητικό και πειραματικό επίπεδο (μέσω μαθηματικής προτυποποίησης και υπολογιστικών προσομοιώσεων) με σκοπό την αξιοποίηση της προυπάρχουσας επιστημονικής γνώσης (επιπέδου TRL4 - technology validated in lab) για τη βελτιστοποίηση της βιομηχανικής του ανάπτυξης. Εν συνεχεία, θα πραγματοποιηθεί πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση του συστήματος ψύξης σε φωτοβολταϊκή εγκατάσταση.
Το έργο προβλέπεται να οδηγήσει σε ερευνητικά αποτελέσματα επίπεδου τεχνολογικής ωριμότητας TRL7- system prototype demonstration in operation environment. Ως εκ τούτου, το νέο σύστημα αναμένεται να αποτελέσει ένα προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας, το οποίο δύναται να είναι άμεσα εμπορεύσιμο.

Μεθοδολογία υλοποίησης

Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει μια σειρά από λογικά διαρθρωμένες ενέργειες και δραστηριότητες βιομηχανικής έρευνας και επιστημονικής τεκμηρίωσης, που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ενός νέου συστήματος ψύξης Φ/Β εγκαταστάσεων. Η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις (ενότητες εργασίας):
Ενότητα Εργασίας 1: Χαρτογράφηση της υφιστάμενης τεχνολογικής κατάστασης και των πατεντών
Ενότητα Εργασίας 2: Προδιαγραφές Συστήματος και Βασικός Σχεδιασμός
Ενότητα Εργασίας 3: Θεωρητική και πειραματική διερεύνηση
Ενότητα Εργασίας 4: Λεπτομερής Σχεδιασμός
Ενότητα Εργασία 5: Κατασκευή Συστήματος και Ενσωμάτωση στη Φ/Β Εγκατάσταση
Ενότητας Εργασίας 6: Λειτουργία Φ/Β Εγκατάστασης και Αξιολόγηση Συστήματος
Ενότητα Εργασίας 7: Μελέτη Σκοπιμότητας

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Το έργο PVBOOSTING αποσκοπεί στη θεωρητική και πειραματική αξιολόγηση του καινοτόμου συστήματος ψύξης Φ/Β πλαισίων, στη βελτιστοποιημένη βιομηχανική ανάπτυξή του και στην ενσωμάτωση και λειτουργία του συστήματος σε περιπτώσεις Φ/Β εγκαταστάσεων.

Η ανάπτυξη του νέου αυτού καινοτόμου, οικονομικά αποτελεσματικού και άμεσα εμπορεύσιμου συστήματος ψύξης, που βελτιώνει την απόδοση των Φ/Β εγκαταστάσεων, θα αντιμετωπίσει καίρια προβλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των Φ/Β εγκαταστάσεων. Έτσι, αναμένεται να επιτευχθεί:
• Βελτίωση απόδοσης των Φ/Β έως και 18% λόγω ψύξης
• Περιορισμών των απώλειών ανάκλασης των Φ/Β σε 4-6%
• Βελτίωση 2-4% στην ετήσια απόδοση των Φ/Β λόγω καθαρισμού

Το καινοτόμο σύστημα ψύξης προσδοκάται να προσελκύσει το ενδιαφέρον της ελληνικής βιομηχανίας φωτοβολταϊκών για αξιοποίηση του νέου αυτού προϊόντος. Η υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων στη νέα τεχνολογία αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των συναφών επιχειρήσεων. Πλέον των ανωτέρω, στα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω πρόσληψης προσωπικού από τους φορείς της σύμπραξης υλοποίησης, καθώς επίσης και η ενίσχυση του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών της Seven Sigma στον τομέα ενδιαφέροντος του έργου.


 
Περιφερειακή ανάπτυξη ESPA

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

||